Przypominamy, że jednostki budżetowe mogą u nas dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności. Zapraszamy!

Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 500,-zł

(nie dotyczy towarów o dużych gabarytach)

Kategorie

Information

Producenci

Firma POWERMAN SPORT Janusz Rusinek od wielu lat dostarcza sprzęt sportowy,
odzież sportową i nagrody do szkół i klubów w całej Polsce.

Poniżej prezentujemy kilka referencji z ważniejszych dostaw w ostatnich latach.
Nasze realizacje to gwarancja rzetelności i terminowości oraz wysokiej jakości dostaw.

PREZENTACJA REFERENCJI
DLA FIRMY POWERMAN SPORT

Referencje ogólne Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu Referencje ogólne SZS "Dolny Śląsk" Referencje Dolnośląskiej Federacji Sportu na 91 pakietów programu MULTISPORT 2014 Referencje Dolnośląskiej Federacji Sportu na 91 pakietów programu MULTISPORT 2015
Referencje ogólne Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu za 25 lat współpracyReferencje ogólne SZS "Dolny Śląsk" za rok 2015Referencje Dolnośląskiej Federacji Sportu na 91 pakietów programu MULTISPORT 2014Referencje Dolnośląskiej Federacji Sportu na 45 pakietów programu MULTISPORT 2015

Referencje SZS Dolny Śląsk za dostawy Mały Mistrz 2014

Referencje SZS Ziemia lubuska za dostawy programu Mały Mistrz 2014 Referencje od Gimnazjum nr 1 w Oławie za dostawy sprzętu sportowego Referencje od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach za dostawy sprzętu sportowego
Referencje SZS Dolny Śląsk za dostawy programu Mały Mistrz 2014Referencje SZS Ziemia Lubuska za dostawy programu Mały Mistrz 2014Referencje Gimnazjum nr 1 w Oławie za dostawy sprzętu sportowegoReferencje Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach za dostawy sprzętu sportowego
Referencje od Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej za dostawy sprzętu sportowego Referencje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wydz. Sportu i Rekreacji za dostawy sprzętu sportowego Referencje od Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wrocławiu za dostawy sprzętu sportowego Referencje Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie za wyposażenie sali sportowej w sprzęt
Referencje Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej za dostawy sprzętu sportowegoReferencje Urzędu Mar­szał­­kow­s­kie­go Wo­je­­wódz­­twa Dolno­­śląs­kie­go - Wydz. Spor­tu i Re­kre­­acji za do­s­ta­­wy sprzę­tu spor­­to­­we­­goReferencje Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wrocławiu za dostawy sprzętu sportowegoReferencje Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie za wyposażenie sali sportowej w sprzęt

Referencje Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu

Referencje Gimnazjum Nr 1 w Kłodzku za dostawę sprzętu sportowego Referencje Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydz. Sportu i Rekreacji za dostawę piłek do siatkówki i koszykówki Referencje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku za dostawę sprzętu sportowego
Referencje Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we WrocławiuReferencje Gimnazjum Nr 1 w Kłodzku za dostawę sprzętu sportowegoReferencje Urzędu Miasta Sto­łecz­nego Warszawy Wydz. Spor­tu i Re­kre­acji dla Dz.Mo­ko­tów za dos­ta­wę 274 piłek do siat­ków­ki i ko­szy­ków­kiReferencje Zespołu Szkół Ponad­gim­naz­jal­nych w Kłodzku za dostawę sprzętu sportowego
Referencje Dyrektora Zespołu Szkół w Prusicach Referencje Dyrektora Gimnazjum Nr 39 we Wrocławiu Referencje Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kątach Wrocławskich za kompleksową dostawę sprzętu sportowego, komputerowego i multimedialnego
Referencje Dyrektora Zespołu Szkół w PrusicachReferencje Dyrektora Gimnazjum Nr 39 we WrocławiuReferencje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol­no Wy­cho­waw­cze­go w Ką­tach Wroc­ław­skich za kom­plek­so­wą dos­ta­wę sprzę­tu spor­to­we­go, kom­pu­te­ro­we­go i mul­ti­me­dial­ne­go